باربری در میناب + جدول قیمت [۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷]

باربری میناب ، حمل اثاثیه منزل در میناب ، اسباب کشی در میناب

تماس بدون واسطه و مستقیم با شرکتهای باربری و اتوبار ها ی میناب

اسامی باربری های معتبر در میناب  –   شماره تلفن باربری میناب

لیست باربری های میناب و شماره تلفن باربری میناب

************************************

۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷ – باربری خلیج میناب

۰۹۱۷۰۱۷۲۷۹۶ – اتوبار ساحل میناب

باربری میناب

۰۹۱۲۰۳۹۴۴۶۲– اسباب کشی نگین میناب

وانت بار میناب

۰۹۱ – نیسان تلفنی در میناب

حمل اثاثیه منزل و اتوبار و باربری و اسباب کشی در میناب
باربری در میناب

باربری میناب – باربری

باربری های فوق در میناب در سامانه باربری باراست آماده خدمت رسانی به مردم عزیز هرمزگان کشور در زمینه باربری برون شهری و اسباب کشی درون شهری ، باربری میناب ، باربری ایسوزو و خاور مسقف مخصوص اسباب کشی ، باربری نیسان میناب ، اتوبار میناب ، وانت بار میناب و حمل اثاثیه منزل میناب میباشند.

پایانه باربری میناب با دارا بودن شرکتهای باربری میناب در حوزه باربری بین شهری میناب ، و درون شهری و نیز اسباب کشی میناب فعالیت میکند.

هزینه باربری در میناب

با توجه به افزایش نرخ کرایه خاور در خرداد ماه ۱۳۹۷ برای اطلاع از کرایه باربری از میناب با خاور لطفا با همکاران ما تماس بگیرید.

قیمت باربری از مبدا میناب

باربری در میناب + جدول قیمت [۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷]

کرایه باربری از مبدا میناب بهمقصدنیسان وانت- هزار تومان
کرایه باربری از مبدا میناب بهاراک۳۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهاردبیل۱۳۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهارومیه۱۳۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهاصفهان۵۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهاهواز۶۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهایلام۴۵۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهبجنورد۵۲۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهبندرعباس۸۳۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهبوشهر۷۲۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهبیرجند۷۵۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهتبریز۱۵۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهتهران۲۷۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهخرم آباد۳۵۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهزاهدان۹۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهزنجان۴۱۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهساری۲۵۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهسمنان۴۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهسنندج۴۲۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهشهرکرد۵۵۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهشیراز۶۲۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهقزوین۲۰۰
کرایه باربری از مبدا مینابقم۳۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهکرمان۶۳۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهگرگان۳۲۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهمشهد۴۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بههمدان۲۷۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهیاسوج۳۰۰
کرایه باربری از مبدا میناب بهیزد۴۵۰

باربری در میناب + جدول قیمت [۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷]

لیست شرکتهای اتوبار میناب در شیپور

لیست شرکتهای اتوبار میناب در دیوار

خدمات باربری میناب شامل باربری تمام شهرهای استان هرمزگان میباشد .

منابع :

۱: bar-ast.ir

۲: barbari-autobar.ir

تمام منابع استفاده شده و اعلام شده ، معتبر ، رسمی و با سابقه کار تایید شده می باشند .