باربری در ابوموسی + جدول قیمت [۰۰۰۰۰۰۰۰۰]

باربری اهر ، حمل اثاثیه منزل در اهر ، اسباب کشی در اهر

تماس بدون واسطه و مستقیم با شرکتهای باربری و اتوبار ها ی اهر

اسامی باربری های معتبر در اهر  –   شماره تلفن باربری اهر

لیست باربری های اهر و شماره تلفن باربری اهر

************************************

۰۹۹۲۷۴۶۴۲۵۲ – باربری اهر

۰۹۹۰۳۸۰۷۵۶۰ – نیسان بار امیر اهر

۰۹۰۱۸۲۵۸۷۲۱– وانت بار اهر

۰۹۱۴۴۷۹۱۳۴۰ – نیسان تلفنی در اهر

باربری اهر – باربری

باربری های فوق در اهر در سامانه باربری باراست آماده خدمت رسانی به مردم عزیز آذربایجان شرقی کشور در زمینه باربری برون شهری و اسباب کشی درون شهری ، باربری اهر ، باربری ایسوزو و خاور مسقف مخصوص اسباب کشی ، باربری نیسان اهر ، اتوبار اهر ، وانت بار اهر و حمل اثاثیه منزل اهر میباشند.

پایانه باربری اهر با دارا بودن شرکتهای باربری اهر در حوزه باربری بین شهری اهر ، و درون شهری و نیز اسباب کشی اهر فعالیت میکند.

هزینه باربری در اهر

با توجه به افزایش نرخ کرایه خاور در خرداد ماه ۱۳۹۷ برای اطلاع از کرایه باربری از اهر با خاور لطفا با همکاران ما تماس بگیرید.

قیمت باربری از مبدا اهر

باربری در اهر + جدول قیمت [۰۹۹۲۷۴۶۴۲۵۲]

کرایه باربری از مبدا اهر بهمقصدنیسان وانت- هزار تومان
کرایه باربری از مبدا اهر بهاراک۳۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهاردبیل۱۳۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهارومیه۱۳۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهاصفهان۵۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهاهواز۶۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهایلام۴۵۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهبجنورد۵۲۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهبندرعباس۸۳۰
کرایه باربری از مبدا اهربهبوشهر۷۲۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهبیرجند۷۵۰
کرایه باربری از مبدا اهربهتبریز۱۵۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهتهران۲۷۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهخرم آباد۳۵۰
کرایه باربری از مبدا اهربهزاهدان۹۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهزنجان۴۱۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهساری۲۵۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهسمنان۴۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهسنندج۴۲۰
کرایه باربری از مبدا اهربهشهرکرد۵۵۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهشیراز۶۲۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهقزوین۲۰۰
کرایه باربری از مبدا اهرقم۳۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهکرمان۶۳۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهگرگان۳۲۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهمشهد۴۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بههمدان۲۷۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهیاسوج۳۰۰
کرایه باربری از مبدا اهر بهیزد۴۵۰

باربری در اهر + جدول قیمت [۰۹۹۲۷۴۶۴۲۵۲]

لیست شرکتهای اتوبار اهر در شیپور

لیست شرکتهای اتوبار اهر در دیوار

خدمات باربری اهر شامل باربری تمام شهرهای استان آذربایجان شرقی میباشد .

منابع :

۱: bar-ast.ir

۲: barbari-autobar.ir

تمام منابع استفاده شده و اعلام شده ، معتبر ، رسمی و با سابقه کار تایید شده می باشند .