باربری بندر خمیر + جدول قیمت [۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷]

باربری بندر خمیر ، حمل اثاثیه منزل در بندر خمیر ، اسباب کشی در بندر خمیر

تماس بدون واسطه و مستقیم با شرکتهای باربری و اتوبار ها ی بندر خمیر

اسامی باربری های معتبر در بندر خمیر  –   شماره تلفن باربری بندر خمیر

لیست باربری های بندر خمیر و شماره تلفن باربری بندر خمیر

************************************

۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷ – باربری خلیج بندر خمیر

۰۹۱۷۰۱۷۲۷۹۶ – اتوبار ساحل بندر خمیر

حمل اثاثیه منزل و اتوبار و اسباب کشی در بندر خمیر
باربری بندر خمیر

۰۹۱۲۰۳۹۴۴۶۲– اسباب کشی نگین بندر خمیر

وانت بار بندر خمیر

باربری در بندر خمیر

۰۹۱ – نیسان تلفنی در بندر خمیر

باربری بندر خمیر – باربری

باربری های فوق در بندر خمیر در سامانه باربری باراست آماده خدمت رسانی به مردم عزیز هرمزگان کشور در زمینه باربری برون شهری و اسباب کشی درون شهری ، باربری بندر خمیر ، باربری ایسوزو و خاور مسقف مخصوص اسباب کشی ، باربری نیسان بندر خمیر ، اتوبار بندر خمیر ، وانت بار بندر خمیر و حمل اثاثیه منزل بندر خمیر میباشند.

پایانه باربری بندر خمیر با دارا بودن شرکتهای باربری بندر خمیر در حوزه باربری بین شهری بندر خمیر ، و درون شهری و نیز اسباب کشی بندر خمیر فعالیت میکند.

هزینه باربری در بندر خمیر

با توجه به افزایش نرخ کرایه خاور در خرداد ماه ۱۳۹۷ برای اطلاع از کرایه باربری از بندر خمیر با خاور لطفا با همکاران ما تماس بگیرید.

قیمت باربری از مبدا بندر خمیر

باربری بندر خمیر + جدول قیمت [۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷]

کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهمقصدنیسان وانت- هزار تومان
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهاراک۳۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهاردبیل۱۳۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهارومیه۱۳۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهاصفهان۵۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهاهواز۶۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهایلام۴۵۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهبجنورد۵۲۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهبندرعباس۸۳۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهبوشهر۷۲۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهبیرجند۷۵۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهتبریز۱۵۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهتهران۲۷۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهخرم آباد۳۵۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهزاهدان۹۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهزنجان۴۱۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهساری۲۵۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهسمنان۴۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهسنندج۴۲۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهشهرکرد۵۵۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهشیراز۶۲۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهقزوین۲۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیرقم۳۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهکرمان۶۳۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهگرگان۳۲۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهمشهد۴۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بههمدان۲۷۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهیاسوج۳۰۰
کرایه باربری از مبدا بندر خمیر بهیزد۴۵۰

باربری بندر خمیر + جدول قیمت [۰۹۱۷۰۴۲۹۲۳۷]

لیست شرکتهای اتوبار بندر خمیر در شیپور

لیست شرکتهای اتوبار بندر خمیر در دیوار

خدمات باربری بندر خمیر شامل باربری تمام شهرهای استان هرمزگان میباشد .

منابع :

۱: bar-ast.ir

۲: barbari-autobar.ir

تمام منابع استفاده شده و اعلام شده ، معتبر ، رسمی و با سابقه کار تایید شده می باشند .